Uchwała Nr ZO 78/15 w sprawie reklamy firmy Boston One Media SC