Uchwała Nr ZO 79/15 w sprawie reklamy firmy NEXT FILM Sp. z o.o.