Uchwała Nr ZO 81/16 w sprawie reklamy firmy Eurozet Radio Sp. z o.o.