Uchwała Nr ZO/023/20u z dnia 25 marca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/319/19