Uchwała Nr ZO 82/15 w sprawie reklamy firmy Bakoma Sp. z o.o.