Uchwała Nr ZO 86/11 w sprawie reklamy firmy BRE Bank S.A.