Uchwała Nr ZO 87/12 w sprawie reklamy firmy Netshare Sp. z o.o.