Uchwała Nr ZO/031/22u z dnia 6 kwietnia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/028/22