Uchwała Nr ZO 90/14 w sprawie reklamy firmy Sella – Reklama W.Kniaź, P.Kniaź