Uchwała Nr ZO/95/19/60u w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO 84/19/54u