Uchwała Nr ZO 99/15 w sprawie reklamy firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o.