Uchwała Nr ZO/019/22u z dnia 9 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawach połączonych o sygn.: KER/204/21, KER/205/21, KER/206/21, KER/207/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie: • Zuzanna Toruńska-Warowna – Przewodnicząca;• Olaf Krynicki – członek;• Wojciech Piwocki – członek; na posiedzeniu w … Czytaj więcej

1 3 4 5 6 7 8