Uchwała Nr ZO/015/20/o z dnia 25 marca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/286/19