Uchwała Nr ZO 03/17 w sprawie reklamy firmy Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.