Uchwała Nr ZO/037/23u z dnia 08 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/145/22