Uchwała Nr ZO 54/16 w sprawie reklamy firmy Boiron Sp. z o.o.