Uchwała Nr ZO/039/21u z dnia 9 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/039/21