Uchwała Nr ZO/039/21u z dnia 9 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/039/21

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Joanna Łodygowska – przewodnicząca;
  • Zofia Sanejko – członkini;
  • Wojciech Piwocki – członek;

 

na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/039/21, złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej, widocznej na stronie internetowej pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=SlUvpU7ymhM&list=PLz2EelKwKaLsw3Y91aeYm4IZNQD0v5H9H&index=13&ab_channel=MediaExpert w dniu 28 listopada 2019 r. Media Expert S.A., z siedzibą w miejscowości Złotów (dalej: Skarżony)

 

postanawia

– skargi oddalić.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/039/21.

Przedmiotem skarg była reklama internetowa emitowana na stronie .  https://www.youtube.com/watch?v=SlUvpU7ymhM&list=PLz2EelKwKaLsw3Y91aeYm4IZNQD0v5H9H&index=13&ab_channel=MediaExpert  .

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się stosowania niedopuszczalnych zabiegów reklamowych w postaci wykorzystania niewiedzy i zaufania konsumenta wprowadzając go przy tym w błąd.

 

Treść reklamy:

W Internecie w serwisie YouTube Reklamowany produkt: Laptop gamingowy marki MSI Treść reklamy: Lubisz gry komputerowe? Sprawność sprzętu ma duży wpływ na Twoje wyniki. Laptop MSI GF75 Thin został zaprojektowany z myślą o graczach, którzy cenią sobie wysokiej jakości rozrywkę. Najnowsza karta graficzna z serii GeForce GTX 1650 pozwoli Ci zatopić się w wirtualnym świecie. Nie przegapisz żadnego detalu, a scenerie będą bardzo realistyczne. Na taki efekt wpływa również cienka ramka otaczająca ekran z czterech stron. Obudowa jest smukła i lekka. Została wykonana ze szczotkowanego aluminium. Jedno ładowanie baterii wystarczy na korzystanie z laptopa aż przez siedem godzin. W trakcie gry możesz wygodnie rozsiąść się przed ekranem. Specjalna konstrukcja zawiasu umożliwia jednoczesne odchylenie ekranu i podniesienie tyłu notebooka. Procesor 9 generacji Intel Core i7 szybko przetwarza wszystkie dane. Metalowa pokrywa i starannie zaprojektowana osłona klawiatury wyróżniają się futurystycznym designem. Laptop MSI GF75 Thin zapewni Ci lepsze wyniki i wiele godzin świetnej rozrywki.

 [pisownia oryginalna]

 

Skarga KER/039/21, treść skargi:

 

W reklamie znajdują się informacje wprowadzające w błąd. W reklamie wspomniano o tym, że laptop zawiera procesor intel core I7 9 generacji, jednak nie podano jaki konkretnie, co jest ważnym aspektem, ponieważ nie każdy procesor I7 9 generacji jest tak samo wydajny. Ponadto podano, że bateria wytrzymuje 7 godzin, jednak nie podano w jakich sytuacjach, czy np., podczas przeglądania Internetu, co może dać mylne wrażenie konsumentowi, że wytrzymuje on tyle nie ważne w jakich warunkach. Ponadto cała reklama skupia się w większości na aspektach wizualnych, co w mojej opinii, ma na celu odwrócenie uwagi konsumenta od wad tego typu urządzenia. Ponadto w opisie nie znajduje się, żaden odnośnik do specyfikacji urządzenia, z którą mógłby się zaznajomić konsument, a w samej reklamie poruszono raptem trzy elementy tej specyfikacji, gdzie reszta parametrów jest równie ważna, bądź bardziej niż zostało to przekazane w reklamie. Na samym końcu reklamy znajduje się fragment “laptop (…) zapewni Ci lepsze wyniki i wiele godzin świetnej rozgrywki”, nie tłumacząc, o co dokładnie chodzi, co wprowadza konsumenta w błąd, że w “magiczny sposób”, jego życie się polepszy po zakupie [pisownia oryginalna]

 

W toku posiedzenia skargi przedstawiała i popierała arbiter – referent.

 

Arbiter-referent wniosła o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8, art. 10 pkt. 1 lit. a,  Kodeksu Etyki Reklamy, tj.:

 

Art. 8

 

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

 

Art. 10

 

  1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
  2. a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

(…)

 

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu, przedstawił odpowiedź na wniesioną skargę.

 

Skarżony wniósł o oddalenie skargi, wskazując, iż wszelkie informacje przekazane w treści reklamy są akuratne oraz odpowiadają rzeczywistości. Procesor wymieniony w przedstawionej informacji istotnie znajduje się w przedmiotowym komputerze. Reklama informuje ponadto o maksymalnym czasie pracy reklamowanego produktu na baterii, jednak bez zaznaczenia, iż może się tak dziać w każdych warunkach.

 

W związku z powyższym Skarżony wniósł o oddalenie przedmiotowej skargi jako bezzasadnej.

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający uznał, że w przedmiotowej reklamie nie doszło do naruszenia norm zawartych w art. 8, art. 10 pkt. 1 lit. a, Kodeksu Etyki Reklamy.

 

Zespół Orzekający, dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że przedmiotowa reklama nie naruszyła norm zawartych w Kodeksie Etyki reklamy, nie doszło również do wprowadzenia w błąd konsumentów w zakresie przekazywanych informacji.

 

Zespół Orzekający pragnie wskazać, iż reklama w sposób jasny, chociaż skrótowy – co jest zabiegiem dopuszczalnym w przekazie reklamowym, zważywszy na ograniczony czas trwania przekazu – przedstawia najważniejsze aspekty reklamowanego przedmiotu i nie wskazuje na nie istniejące elementy. W reklamie nie dochodzi również do przekłamań lub informacji nie znajdujących potwierdzenia po weryfikacji właściwości przedmiotowego produktu.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.