Uchwała Nr ZO/045/23u z dnia 5 kwietnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/025/23