Uchwała Nr ZO/047/23u z dnia 26 kwietnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/008/23