Uchwała Nr ZO/048/20u w sprawie Santander Consumer Bank S.A. z dnia 14 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/044/20