Uchwała Nr ZO/056/20u w sprawie Provident Polska S.A. z dnia 8 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/066/20