Uchwała Nr ZO/064/20u w sprawie Iglotex S.A. z dnia 9 września 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/109/20