Uchwała Nr ZO 78/18/07o w sprawie reklamy radiowej systemu lokalizacji Soleum