Uchwała Nr ZO/077/23o z dnia 30 sierpnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/084/23