Uchwała Nr ZO/079/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/086/23