Uchwała Nr ZO 100/12 w sprawie reklamy firmy BRE Bank S.A.