Uchwała Nr ZO 114/15 w sprawie reklamy firmy Decathlon Sp. z o.o.