Uchwała Nr ZO 117/13 w sprawie reklamy firmy Forum Film Poland – CC Sp. z o.o. S.K.A.