Uchwała Nr ZO 120/12 w sprawie reklamy firmy Megaron S.A.