Uchwała Nr ZO 136/12 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 112/12 dotyczącej reklamy firmy Foodcare Sp. z o.o.