Uchwała Nr ZO/20/17 w sprawie reklamy Medical Clinic Podhale