Uchwała Nr ZO 23/09 w sprawie reklamy firmy GlaxoSmithKline Consumer Healtcare Sp. z o.o.