Uchwała Nr ZO 24/15 w sprawie reklamy firmy Pink Shop