Uchwała Nr ZO/041/23u z dnia 15 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn.: KER/149/22, KER/150/22