Uchwała Nr ZO 26/15 w sprawie reklamy firmy Polkomtel Sp. z o.o.