Uchwała Nr ZO 29/18 w sprawie reklamy zewnętrznej w formie plakatu DERKOM