Uchwała Nr ZO 35/07 w sprawie reklamy firmy Bank Zachodni WBK