Uchwała Nr ZO 92/12 w sprawie reklamy firmy ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.