Uchwała Nr ZO 48/17 w sprawie reklamy telewizyjnej ciastek Kubuś Nadziany