Uchwała Nr ZO 39/17 w sprawie reklamy Consensus Med.