Uchwała Nr ZO 54/15 w sprawie reklamy firmy Polski Lek S.A.