Uchwała Nr ZO 59/12 w sprawie reklamy firmy Open Finance S.A.