Uchwała Nr ZO 89/16 w sprawie reklamy firmy Alior Bank S.A.