Uchwała Nr ZO/89/19/57u w sprawie skargi na reklamę telewizyjną i internetową piwa Kasztelan