Uchwała Nr ZO 91/13 w sprawie reklamy firmy Premium Distribution Sp. z o.o.