Uchwała Nr ZO 92/15 w sprawie reklamy firmy Pizzeria Kawiarnia „Gioconda”