Uchwała Nr ZO/076/22u z dnia 21 grudnia 2022 roku Zespołu Odwoławczego w sprawie o sygn.: KER/103/22 B2B