Uchwała Nr ZO/070/23u z dnia 13 września 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/061/23