Uchwała Nr ZO 10/17 w sprawie reklamy firmy ADIDAS POLAND Sp. z o.o.