Uchwała Nr ZO/043/20u z dnia 27 maja 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/031/20

Uchwała Nr ZO/043/20u

z dnia 27 maja 2020 r.

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/031/20

 

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Jacek Pawlak – przewodniczący,
  • Małgorzata Augustyniak – członek,
  • Beata Dziwulska – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/031/20 złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

 

postanawia

– skargę oddalić.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/031/20.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa gotowych dań dostępnych w sieci sprzedaży Żabka.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Miejsce reklamy: youtube , strona internetowa, facebook Reklamowany produkt: falafel z kaszą kuskus i warzywami Treść reklamy: Reklama jest realizowana w sklepie spożywczym żabka, gdzie spotykają się dwie kobiety.

Kobiety wybierają gotowe produkty na obiad i rozmawiają, poniżej przytaczam dialog:

Kobieta (1)

– tu jest tyle gotowych dań. A ja tyle czasu w tej kuchni spędziłam. A mogłam go przeznaczyć na realizacje swoich pasji.

Kobieta (2)

– a jakie ty masz pasje?

Kobieta (1)

– tak z głowy to ja ci nie powiem.

Załączniki:

https://radareklamy.pl/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/wpcf7-files/88194283_3332539996761151_7497881956617551872_n.jpg

 

Skarga: Reklama stworzona i promowana przez firmę “Żabka” (Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu NIP: 522-30-71-241), jest obraźliwa, nieetyczna i przekracza granice dobrych obyczajów.  Czuję się urażona jej przekazem dlatego postanowiłam napisać do Rady Reklamy.

Składam skargę, powołując się na Kodeks Etyki Reklamy , III Podstawowe  Zasady Reklamy, Art. 4. (Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.) Uważam, że reklama emitowana przez firmę żabka pod tytułem “Żabka. Mały wielki sklep – Pasja – tydzień 10”,  zawiera treści dyskryminujące kobiety oraz je obraża. Reklama przedstawia kobiety jako gospodynie domowe, które nie miały czasu na realizowanie swoich pasji, co więcej nigdy ich nie poznały. Kobieta w reklamie nie potrafi ich wymienić bo jest to dla niej za trudne. Kobiety przedstawione w spocie przedstawione są w sposób aintelektualny, co obraża i dyskryminuje kobiety. Proszę Państwa o interwencję w tej sprawie.”- pisownia oryginalna

 

W toku posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter – referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

 

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu; Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści: „Szanowni Państwo, działając w imieniu Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w odpowiedzi na Państwa pisma z dnia 14 kwietnia 2020 r. o sygnaturze akt KER/007/20 oraz 17 kwietnia 2020 r. o sygnaturze akt KER/031/20 uprzejmie informuję, że wyrażamy wolę uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.

Z tego miejsca nadmieniamy, że Żabka Polska sp. z o.o. stoi na stanowisku, że przedmiotowe reklama zgodne są z powszechnie przyjętymi zasadami etyki i dobrymi praktykami rynkowymi i nie narusza żadnych norm w tym zakresie.

Równocześnie prosimy o wskazanie dalszego biegu procedury rozpatrzenia skarg, w szczególności sposobu i terminu, w którym Żabka Polska sp. z o.o. będzie mogła odnieść się do zarzutów z treści rzeczonych skarg.

Na marginesie wskazuję również, że nastąpiła zmiana adresu spółki Żabka Polska sp. z o.o., której to adres obecnie to: Żabka Polska sp. z o.o. ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań.” – pisownia oryginalna

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający wziął pod uwagę że reklama była utrzymana w konwencji żartu i uznał, iż oceniana reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością i nie narusza dobrych obyczajów. W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały. Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.